🕵️‍♀️Zajęcia rozwijające twórcze i logiczne myślenie🕵️‍♂️

Zajęcia te, skierowane zarówno do młodszych, jak i starszych uczniów, mają na celu wprowadzenie w świat programowania i kodowania, kształcenie u dzieci od najmłodszych lat umiejętności programowania, logicznego i twórczego myślenia, intuicji i wyobraźni, konsekwentnego dążenia do celu, a także rozwijanie uzdolnień i zainteresowań informatycznych.

Więcej…